« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 23.7.2021 Spis.zn.: OV/2562/2021-Tisj Č.j.: OV/16405/2l Tisj Vyřizuje: J íří Tišer E-mail: podatelna©kralovicecz Tel.: 373 300 270 Datum: 2.8.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kralovice,Odbor Výstavby,jako správní orgán příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> Bike Club Kralovice,LS <.>,IČO 26674866,Na Palcátech č.p.546,331 41 Kralovice (dále jen "navrhovatel"),podle & 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu & & 172
<br> a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením Obecné povahy
<br> stanoví
<br> „tiechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na komunikaci: silnice č.11/201,III/027 4,111/201 37,111/201 40,111/201 46,III/205 132,III/206 2,III/206 6 a místní komunikace V nl.Týnecká V Kralovicích,Plasy - Horní Hradiště,Ondřejov - Pláně a Nový Dvůr — Hluboká
<br> V místě: dle přiložených situací z důvodu: 18.ročník SPOKE MTB Maratonu Kralovice 2021 (závod horských kol) v termínu: dne 28.8.2021
<br> dopravní značení: osazení přenosného dopravního značení IS 1 la,IS ] lc,ZZ + Bl + DT E 13 s textem „MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM POŘADATELE“ V obou směrech dotčené komunikace před místy kolmých přejezdů komunikací,mimo Obec doplněné podle situace přenosným dopravním značením B 20a „70“,<,>.50“ a „30“ — Viz příloha „situace dopravního značení“
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> !.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění...

Načteno

edesky.cz/d/4800742

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz