« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MCBJIH/08377/2021/MO/Svár <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Majetkový odbor Uřadu městské části Brno—jih
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat.pronaimout,propachtovat nebo vvnůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako vvmosu <.>
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 z.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zveřejňuje po dobu 15 — ti dnů,záměr statutárního města Brna,městské části Brno-jih
<br> - Změna nájemného u stávající nájemní smlouvy
<br> _ _,r." ( „\ \ <.>
<br> '
<br> Nabídky,náměty či připomínky k uvedenému záměru budou přijímány na podatelně ÚMČ Brno jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,a to po dobu zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Vyvěšeno dne: 03.08.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,v.r.vedoucí majetkového odboru ÚMČ Brno-jih V Brně dne: 03.08.2021
<br> Vyvěšeno dne: 03 08- 2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Úřad mésts ga ' Mariánskén
<br> 'h ěsta Brna |,617 00 Brno

Načteno

edesky.cz/d/4797244

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz