« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad méstašfno usti města Brna Mariánské nám.otgh 617 00 Brno
<br> 30 -07— 2021 _
<br> Magistrát města Brna
<br> & DOŠLO'
<br> Odbor dopravy 0 X 2) i() m Přlloha: SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0321095/2021/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č- J-l MMB/OXXXXXX/XXXX/ZAV TEL-lE-MAll—I 542 174 755/zavadil.miroslav©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — veřejně přístupné účelové komunikaci,stezka pro pěší od ulice Sokolova pod názvem stavby „“Vybudování stezek pro pěší" pravý břeh Svratky parc.č.704/2,704/3,704/9,704/7,706/4,707/8,707/7,704/33,2051/1 k.ú.Horní Heršpice“,Brno
<br> Vyvěšeno dne: _ Z “08" 2021 ÚM městské části města Brna
<br> Mariánské nám.1 61 Sejmuto dne: mší/VM
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> “2 118- 2021
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dne 21.06.2021,s doplněním dne 01.07.2021,obdržel od společnosti JNDS projekt,s.r.o <.>,IČO: 05734894,se sídlem Mlýnská 905/6,678 01 Blansko,podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci- veřejně přístupné účelové komunikaci,stezka pro pěší od ulice Sokolova pod názvem stavby „ "Vybudování stezek pro pěší" pravý břeh Svratky parc.c.č704/2,704/3,704/9,704/7,706/4,707/8,707/7,704/33,2051/1 k.ú.Horní Heršpice“,Brno,formou výkresu číslo přílohy D.1.1.2.g pod názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem stavby „“Vybudování stezek pro pěší" pravý břeh Svratky parc.č.704/2,704/3,704/9,704/7,706/4,707/8,707/7,704/33,2051/1 k.ú.Horní Heršpice“,„lNVESTOR: Městská část Brno—jih,Mariánské náměstí 13,617 00 Brno“,„STUPEN PD SPOLEČNÉ POVOLENÍ",„ZAKÁZKA O3JNDS/18",„FO...

Načteno

edesky.cz/d/4793937

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz