« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0321049/2021/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č- J-I MMB/XXXXXXX/XXXX/ZAV TEL-lE-MAll-i 542 174 755/zavadil.miroslav©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — silnici lil/15278,ulice Havránkova,Brno
<br> Úřad městské části města Brna
<br> Vyvěšeno dne: - 2 138- ŽUŽl Úřad ““$$—1%“le města Brna Mariánské nžrrllťlšlhew 00 Brno _ Mariansk m 1' 9 Sejmuto dne: WWO Bmo.? 3 [) —07— ŽÚŽl
<br> č.j.O 33 O O V2 <,>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: — 2.03.mícha;
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dne 21.06.2021,sdoplněním dne 08.07.2021,obdržel od podnikatele XXXXX XXXXX,IČO: XXXXXXXX,se sídlem J.Haška XXX/X,679 61 Letovice,podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici lil/15278,ulice Havránkova,Brno,formou výkresu číslo přílohy D.1.1.2.g pod názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ",pod názvem stavby „“Přechod — ul.Havránkova“ 80 100 Novostavba přechodu pro chodce p.č <.>,k.ú.Dolní Heršpice (612111)",„INVESTOR: Městská část Brno-jih,Mariánské náměstí 13,617 00 Brno",„STUPEN PD SPOLEČNÉ POVOLENÍ",„ZAKÁZKA 02JND8/18“,„FORMAT 2 A4“,„DATUM 06/2021“,„MĚŘÍTKO 1:250",zpracovaného společností JNDS projekt,s.r.o <.>,IČO: 05734894,se sídlem Mlýnská 905/6,678 01 Blansko <.>
<br> MMB dne 08.07.2021 pod č.j.: MMB/0356173/2021/ZAV,sp.zn.: 5400/OD/MMB/0321049/2021/3,ze dne 08.07.2021 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení 9 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu — Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pra...

Načteno

edesky.cz/d/4793936

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz