« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.07/2021
<br> Usnesení ze 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov konaného dne 29.7.2021 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> 1) Cenovou nabídku na opravu cest v obci Potvorov a v lokalitě Zastávka Potvorov ]) Oprava cesty v obci Potvorov,celková délka 280 m,šíře 4 m celková XXXX XXX DPH : XXX XXXX,- Kč X) Oprava cesty v lokalitě Zastávka Potvorov,celková délka 140 m,šířka 3 m celková XXXX XXX DPH : XX XXX,- Kč Celková XXXX XXX DPH pro obě cesty : XXX XXX; Kč,DPH : 33 394; Kč Celkem : 192 414; Kč
<br> 2) Zaslání finančního daru obci Stebno postižené tomádem ve výši 25 000,- Kč <.>
<br> Neschvaluie:
<br> ]) Žádost o odkoupení části obecního pozemku s p.č.1375/2.Doporučeno podání žádosti na pronájem pozemku <.>
<br> 2) Žádost o odkoupení obecního pozemku s p.č.264/3.Žádost přijata,k rozhodnutí dojde po dokončení a odsouhlasení územního plánu zastupitelstvem obce <.>
<br> Bere na vědomí :
<br> 1) Informaci o založení dlouhodobě funkční organizace destinačního managementu: turistické oblasti Postřelí <.>
<br> 2) Informace společnosti MERO ČR,a.s.o XXX,které činnosti jsou zakázány v zabezpečovacím pásmu ropovodu <.>
<br> 3) Informaci o prodeji kůrovcové kulatiny z obecního lesa v ceně 1574 Kč/m3 a o XXX,že bylo požá- dáno o dotaci na zalesnění a obnovu obecního lesa <.>
<br> Dne 29.7.2021 Zapsal : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX Ověřit : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : X.X.2021 J“ ntn dne - 17 R 2021 OBEC POTVOHOV PSČ 331 41 okres Plzeň — sever Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení : 1 ) i; _ CAM <,>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 1.8.2021 do : 17.8.2021

Načteno

edesky.cz/d/4793063

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz