« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočtové opatření č.4 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (450.33 kB)
rČo: 48619836
Obec Rokytá
<br> Opis rozpočtových opatření Období l 5/2021
Rozpočet v Kč
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br> Popis:
23t I0
23I lo
23L I0
23I 16
23I Io
231 1-0
231,10
231 70
23l l0
231 70
23l l0
231" 70
237 1,0
<br> Celkem
<br> 4
<br> 00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
9B037 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
00000 0000 0000 00
<br> Datum:
0000 1334 000
3639 21,79 000
3639 2131 000
0000 4111 000
3429 5137 000
3429 5139 000
6171 5166 000
3631 5171 000
6171 5329 000
3639 5362 000
31 45 6121 000
3145 61-22 000
3639 6130 000
<br> Příjmy:
<br> 03.05.202L Druh:
1 600,00
1 000/ 00
3 000,00
<br> 12 168,2I
-1 000,00
1 000/ 00
<br> 20 000,00
250 000,00
<br> 7 000,00
4 000,00
<br> -370 000,00
203 000,00
<br> B 000,00
<br> l1 1 68,21" Výdaj e :
<br> 1
<br> CÚ odvody za odněti půdy
pozemky - věcná břemena
pozemky - pronájem
kompenzační bonus ze SR
zájm.činnost - DHDM
zálm,ěinnost - materiáf
právni služby
veřej.osvětfení - opravy
ostat.neínvestíč.trans fery
pozemky - daně a poplatky
péče i vzhled obce- stavby
péče o vzh]_ed obce - stroje
pozemky -koupě
<br> 1-22' 000,004|
<br> Rozdí]_ Pří jrny * Výda j e: -1"04 23I,"7 9

Načteno

edesky.cz/d/4792478

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz