« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - 27. zasedání Zastupitelstva obce Libníč (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27.zasedání Zastupitelstva obce Libníč.pdf [0,09 MB]
Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obeclibnic@antee.cz
Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
www.libnic.cz IČ: 00581445
<br>
V Libníči dne 30.07.2021
<br>
<br>
27.zasedání zastupitelstva obce
<br>
Na základě § 103 odst.5 zákona číslo 128/2000 Sb.o „obcích“ svolávám tímto
zasedání zastupitelstva obce Libníč <.>
<br> Datum: 06.08.2021
Místo: obecní sál,OÚ Libníč,Libníč 85
Čas: 18:00 hodin
<br>
Program:
1.Kontrola dodržení úkolů z 26.zasedání ZO
2.Poskytnutí finanční pomoci postiženým v Jihomoravském kraji
3.Rozpočtové opatření č.6
4.Smlouva o bezúplatném převodu vl.práva k nem.věcem č.133/21-UZSVM/C/2706/2021-Kr
5.Dispozice s majetkem – směna parc.č.2823/3 v k.ú.Římov
6.Veřejná zakázka na dopravní automobil pro JSDH Libníč – doplnění usnesení
7.Veřejná zakázka „Oprava místní komunikace Jelmo – Lišov v k.ú.Jelmo“
8.Veřejná zakázka „PD – stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v Libníči“
9.Územní plán – Doplnění žádosti o změnu,doplnění usnesení
10.Smlouvy pro Domov Libníč a CSS Empatie
11.Výpověď smlouvy s FCC a.s <.>
12.Odkup pozemku U hřbitova
13.Různé
14.Diskuze
<br>
<br>
<br> Vstup pouze s respirátorem KN95 nebo FFP2/FFP3
<br>
<br>
<br> ____________________
XXXX XXXXX,starosta obce
vyvěšeno: XX.XX.XXXX
sejmuto: 06.08.2021
<br>
<br> Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obeclibnic@antee.cz
Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
www.libnic.cz IČ: 00581445

Načteno

edesky.cz/d/4789975

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz