« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Závěrečný účet obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0678_0001.pdf (1.72 MB)
Závěrečný účet
<br> Obce Dolní Pohled' za rok 2020
<br> Schválený zastupitelstvem dne 24.6.2021 bez výhrad <.>
<br> Vyvěšeno: 29.6.2021
<br> Sejmuto: 30.6.2022
<br> Vyvěšeno též v elektronické podobě na stránkách obce www.dolnipohleda
<br> V listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dobu,tj.úterý 17:00 až 19:30 hod <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX — starosta obce JBEC DOLNÍ POHLEň Dolní Pohleď XX __,_,-__Í __ „_ _ 285 22 Zruč nad Sázavou
<br>.<.> “?".1 K“ L ! (' n'
<br> OBEC DOLNÍ POHLED 1.strana
<br> 285 22 p.Zruč nad Sázavou
<br> OBSAH: Rozpočet obce,včetně všech úprav za rok 2020 - rozbor str.č.1 Přehled plnění rozpočtu obce za rok 2020 str.č.2 Rozvaha obce za rok 2020 str.č.3-5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí FlN 2 - 12M k 31.12.2020 str.č.6-17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2020 str.č.18-24
<br> Rozpočet obce DoLPohleď pro rok 2019 byl schválený ve výši- příjmy 1.507.000,- výdaje 1.507.000,-
<br> 1.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 3.100,- snížení financování 3.100,-
<br> 2.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 348.514.- - navýšení výdajů o 254.220,-
<br> - snížení financování 94.294,-
<br> 3.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 0 3.200,- - navýšení výdajů 0 21.738,-
<br> - navýšení financování 18.538,-
<br> 4.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 165.750.- - navýšení výdajů 0 73.620,-
<br> - snížení financování 92.130,-
<br> 5.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 0 66.226,- - navýšení výdajů 0 74.426,-
<br> - navýšení financování 8.200,-
<br> 6.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 130.740,- - navýšení výdajů 0 9.592,-
<br> - snížení financování 121.148,-
<br> Rozpočet po úpravách je na straně příjmů ve výši 2.224.530,- Rozpočet po úpravách je na straně výdajů ve výši 1.940.596,- Financování po úpravách - snížení 283.934,-
<br> Tř.1 - Daňové příjmy Tř.2 - Nedaňové příjmy Tř.3 - Kapitálově příjmy Tř.4 - Přijaté dotace
<br> PŘÍJMY CELKEM:
<br> Tř.5 - Běžné výdaje Tř.6 - Kapitálově výdaje
<br> VÝDAJE CELKEM:
<br> FINANCOVÁNÍ :
<br> Pl...

Načteno

edesky.cz/d/4789652

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz