« Najít podobné dokumenty

Obec Zvěstov - Oznámení o záměru prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zvěstov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf(1.39 MB)
Oznámení o záměru prodeje pozemku
<br> Obec Zvěstov v souladu § 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
zveřejňuje záměr prodat pozemky v k.ú.Bořkovice <.>
<br>.č.parc.632/1 ostatní plocha o výměře cca 180 m2
<br> Zájemci o koupi nemovité věci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky ve lhůtě do 15 dnů dne zveřejnění záměru.Mohou tak učinit
písemně či ústně v kanceláři OU Zvěstov <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Zvěstov dne 2.6.2021
usnesením č.5/2021
<br> starosta o ce Zvěstov
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: ne G,~o niiin
Sejmuto z úřední desky dne :
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce dne : 1f „C,2-ť> tLn
Sejmuto z elektronické úřední desky dne :
<br>
<br> Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo:
<br> Obec:
<br> Katastrální území:
<br> Číslo LV:
<br> Výměra [m2]:
<br> Typ parcely:
<br> Mapový list:
<br> Určení výměry:
<br> Způsob využití:
<br> Druh pozemku:
<br> 632/1 r1
<br> Zvěstov (531049] r1
<br> Bořkovice [683434]
<br> 10001
<br> 8819
<br> Parcela katastru nemovitostí
<br> Graficky nebo v digitalizované mapě
<br> ostatní komunikace
<br> ostatní plocha
<br> Vlastníci,jiní oprávnění
<br> Vlastnické právo
<br> Obec Zvěstov,č.p.113,25706 Zvěstov
Podíl
<br> Způsob ochrany nemovitosti
<br> Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany <.>
<br> Seznam BPEJ
<br> Parcela nemá evidované BPEJ <.>
<br> Omezení vlastnického práva
<br> Typ
<br> Věcné břemeno umístění a provoz.elektrorozvodného zařízení
<br> Jiné zápisy
<br> Nejsou evidovány žádné jiné zápisy <.>
<br> 11
11 Řízení,v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
<br>
<br> 632/8
<br> 63214
<br> •
411
<br> 63211
<br> 4y
<br> 632/6
<br> Q_
<br> 3512
<br> Bořkovice
<br> a.<.>
2812
<br> CL
29
<br> 11
2811
<br>.<.>
<br> (I <,>
<br> 22
<br> •
2412 •

Načteno

edesky.cz/d/4789161


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zvěstov
16. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
14. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zvěstov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz