« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 26.července 2021 Č.j.: MZDR 20599/2020—103/MlN/KAN
<br> lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll|||llllllllllllllllllllllll
<br> MZDRX01GYLQM
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid—19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-Z toto mimořádné opatření:
<br> Subjektům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť na území České republiky (dále jen „operátoři“) se nařizuje zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář na adrese https://plf.uzis.cz/ stanovené platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví 0 povinnostech při příjezdu ze zahraničí,ato na mobilní telefonní čísla,která se nacházela v zahraničí a přihlásí se do XXXXXX sítě operátorů a to včetně zákazníků zahraničních operátorů <.>
<br> Zpracování údaje o telefonním čísle podle bodu l.se operátorům nařizuje provést výhradně za účelem zaslání SMS zprávy podle bodu l.a zakazuje se ho předávat za jiným účelem.Operátoři jsou povinni uchovávat údaje o telefonním čísle a době zaslání SMS podle bodu l.a to po dobu platnosti tohoto mimořádného opatření a jsou povinni je následně bezodkladně vymazat <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 27.července 2021 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti se zvýšenou přeshraniční mobilitou v letním období v rámci turistické sezóny a v souvislosti s globálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19,kterýje charakterizován narůstajícím počtem případů tohoto

Načteno

edesky.cz/d/4788975

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz