« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Oznámení o odtahu vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o odtahu vozidla
[!š Brněnské komunikace Počet stran: 1
<br> Ik
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: COLEDOS s.r.o <.>
<br> Naše č.j.: “KOM/18297/2021 Geislerova 32
<br> „B_Zmčka: 3100/8KOM/18297/2021 515 00 Brno
<br> Naše značka: _
<br> „ _,<,> DS lbtdymv
<br> Vyrlzuje: Bc.Alena Hejmallckova
<br> Telefon: +420 532144365 ? _
<br> Mobil: +420 731623727 Uřad méStsšrénŽářthěsm Bma
<br> E-mail: hejmalickova©bkom.cz Mariánské nám.141.517 00 Brno 0
<br> Datum: 26.7.2021.<.> J 2 g - 07 2021
<br> Oznamení o odtahu vozrdla q.ÚŠOLÁ ? Priloha: <,>
<br> Vážení <,>
<br> na základě Příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s.a v souladu s 51%,odst.2,zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) bylo dne XX.X.XXXX provedeno odstranění silničního vozidla nz lBK 5849,zn.Fiat z ul.Šámalova v Brně <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy ze dne 20.4.2021 nebyla zjednána náprava tak,aby výše uvedené silniční vozidlo nebylo považováno za odstavené silniční vozidlo ve smyslu 519 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,bylo toto vozidlo z pozemní komunikace odstraněno a odstaveno na odstavné ploše na adrese: Drážní 9,627 00 Brno-Slatina,areál F.K.Holoubek <.>
<br> Tímto Vás vvzýváme kieho wzvednutí,a to po předchozí telefonické domluvě na tel.548217484,popř.na tel.724 353 453,p.Klíma,e mail: klima©bkom.cz.Telefonovat ie možné pondělí až pátek v době od 7.00 do 14.00 hod <.>
<br> Upozorňujeme,že náklady na odtah vozidla a jeho uskladnění na odstavné ploše nese provozovatel vozidla uvedený v Registru silničních vozidel.Cena za nucené odtahy silničních vozidel vsouladu s usnesením Rady města Brna č.R6/085 a R7/086 činí:
<br> 1800,— Kč za dokončený odtah vozidla,120,—Kč parkovné na 1 den <.>
<br> V případě,že si silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručena tohoto oznámení nevyzvednete,bude postupováno dle 519d,odst.4 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> lv...

Načteno

edesky.cz/d/4788974

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz