« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - O dočasném vyloučení vstupu do lesa - Lesní cesta Travní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - O dočasném vyloučení vstupu do lesa - Lesní cesta Travní
_ A
<br> Městský úřad Prachatice
<br> Velké nafiiěsti'í 383 01 Prachatice
<br> Odbor životního prostředí — Velké náměstí [ - zadní trakt,Prachatice
<br> Č.j.: zp _ Les.221.2.1150372/2021 Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXXXX,DiS.Telefon: XXX XX? XXX
<br> Fax: +420 388313562
<br> Email : avelekova©mupt.cz V Prachaticích dne 28.července 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.2/2021
<br> Městský úřad Prachatice,odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení 5 61 odst.1 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),& příslušný podle ustanovení 5 © 48 odst.2 písm.j) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,v platném znění (dále „lesní zákon“),v souladu s ustanovením 5 19 odst.4,5 lesního zákona,vydává opatření obecné povahy bez řízení a jeho návrh ve věci o dočasném vyloučení vstupu do XXXX <.>
<br> Opatření obecné povahy se vydává z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti osob z důvodu poškození lesa po bouří provázené přívalovým deštěm (bouře 2 25.7.na 26.?.202 l ).Do doby odstranění následků po bouřích — zpracování polomů,oprava cesty <.>
<br> Vymezení území:
<br> Vyloučení vstupu osob do XXXX se vztahuje na pozemky určené kplnění funkcí lesa vc vlastnictví České republiky správem hospodařit pro právnickou osobu snázvcm Správa Národního parku Šumava,1.máje 260,385 01 Vimperk,IČO 00583171,které se nachází na území Národního parku Šumava v následující lokalitě:
<br> Lesní cesta Travní na územním pracovišti České Žleby <.>
<br> Účinnost a platnost opatření obecné povahy:
<br> Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce města Prachatice,obce Stožec a má platnost od 29.7.2021 do 15.10.202l <.>
<br> Opatření obecné povahy se nevztahuje na:
<br> a zaměstnance právnické osoby s názvem Správa Národního parku Šumava <,>
<br> 0 osoby,které mají ke vstppu na předmětné pozemky souhlas právnické osoby s názvem Správa Národního parku Sumava <,>
<br>.osob...

Načteno

edesky.cz/d/4788671

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz