« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní finančního odboru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní finančního odboru
Město Volyně náměstí Svobody 41
kancelář tajemnice 387 01 Volyně
<br> Tajemnice MěÚ Volyně vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,v platném znění <,>
<br> výběrové řízení
na obsazení pracovního místa účetní finančního odboru Městského úřadu Volyně
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Volyně
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr na dobu : neurčitou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 splnění zákonných předpokladů podle § 4 zákona č.312/2002 Sb.v platném znění
 SŠ,případně VOŠ vzdělání ekonomického směru
 znalost práce na PC
Uvítáme:
 praxi v ekonomické oblasti územně samosprávného celku,znalost účetnictví,rozpočtové skladby
 zkoušku zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.512/2002 Sb <.>,při správě daní a poplatků
 znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané agendě
 znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
 řidičský průkaz skupiny B
<br> Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat náležitosti dle § 6 odst.3 zák.č.312/2002 Sb <.>,v platném
znění :
- jméno,příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis,telefonní,příp.e-mailový kontakt
<br> K přihlášce je nutno v souladu s § 6 odst.4 přiložit tyto doklady:
- životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,u cizích státních příslušníků též obdobný doklad <,>
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením <,>
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br> Platové podmínky:
- odměňování podle zákoníku práce 262/2006 Sb <.>,NV č.300/2019 Sb.a NV č.399/2017 Sb <.>
- platová třída odpovídající druhu vykonávané p...

Načteno

edesky.cz/d/4787224

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz