« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Mimořádné opatření MZ - školství platné od 1. 8. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření MZ - školství platné od 1. 8. 2021
Příloha
usnesení vlády
ze dne 26.července 2021 č.…
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona
č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
S účinností ode dne 1.srpna 2021 od 00:00 hod.se mění mimořádné opatření ze dne
<br> 29.června 2021,č.j.MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN,tak,že se slova „více než 10 osob“
<br> nahrazují slovy „více než 20 osob“ <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>

Načteno

edesky.cz/d/4787081

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Háje
23. 09. 2021
31. 08. 2021
31. 08. 2021
14. 08. 2021
14. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz