« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Mimořádné opatření - mobilní operátoři platné od 27. 7. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření - mobilní operátoři platné od 27. 7. 2021
1
<br>
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 26.července 2021
<br> Č.j.: MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN
<br> *MZDRX01GYLQM*
MZDRX01GYLQM
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> Subjektům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť na území České republiky (dále jen
„operátoři“) se nařizuje zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu
do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář na adrese https://plf.uzis.cz/
stanovené platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinnostech při
příjezdu ze zahraničí,a to na mobilní telefonní čísla,která se nacházela v zahraničí a přihlásí
se do XXXXXX sítě operátorů a to včetně zákazníků zahraničních operátorů <.>
<br>
II <.>
<br>
Zpracování údaje o telefonním čísle podle bodu I.se operátorům nařizuje provést výhradně za
účelem zaslání SMS zprávy podle bodu I.a zakazuje se ho předávat za jiným účelem <.>
Operátoři jsou povinni uchovávat údaje o telefonním čísle a době zaslání SMS podle bodu I <.>
a to po dobu platnosti tohoto mimořádného opatření a jsou povinni je následně bezodkladně
vymazat <.>
<br>
<br>
III <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 27.července 2021 <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti se zvýšenou přeshraniční mobilitou v letním
období v rámci turistické sezóny a v souvislosti s globálním vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění covid-19,který je charakterizován narůstajícím počtem případů tohoto
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4787080

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Háje
23. 09. 2021
31. 08. 2021
31. 08. 2021
14. 08. 2021
14. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz