« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Mimořádné opatření - maloobchod platné od 1. 8. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření - maloobchod platné od 1. 8. 2021
Příloha
usnesení vlády
ze dne 26.července 2021 č.…
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2
odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 1.srpna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
<br> 1.podle § 2 odst.2 písm.b),c) a i) zákona č.94/2021 Sb.a § 69 odst.1 písm.i) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb,s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,a provoz knihoven,nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků,než je 1 zákazník na 10 m2
<br> prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka,který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka <,>
<br> b) aktivně brání tomu,aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech,než jsou 1,5
metrů,nejde-li o členy domácnosti <,>
<br> c) zajistí řízení front čekajících zákazníků,a to jak uvnitř,tak před provozovnou <,>
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů),přičemž zákazník,kter...

Načteno

edesky.cz/d/4787079

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Háje
23. 09. 2021
31. 08. 2021
31. 08. 2021
14. 08. 2021
14. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz