« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Majetkový odbor Uřadu městské části Brno-jih
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,rona'mout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu <.>
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 z.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zveřejňuje po dobu 15 - ti dnů,záměr statutárního města Brna,městské části Brno-jih
<br> Změna nájemní smlouvy č.20324/ 13 06 14 uzavřené na pronájem částí pozemků p.č.370/124 <,>
<br> p.č.370/148 a p.č.370/149,vše k.ú.Dolní Heršpice <.>
<br> 53/1
<br> g.<.> 380/
<br> 3 70/21
<br>,(0 380/7 VŠSMŠ“%Í.v.v 370/20 370/124
<br> V <.>
<br>.370/8
<br> J".ťř
<br> 770/117
<br> 370/135 370/13
<br>.<.> (čt 37'0/9 „370/10 „am/11:3 310' 370/108 370/118 L— 370/125 fam/mo 'J7n/4 : amu „„ [
<br> '270/121
<br> I \
<br> ___ -.» <.>
<br> <.>
<br> Liu-MJ:
<br> J„vn/lu
<br> Nabídky,náměty či připomínky k uvedenému záměru budou přijímány na podatelně ÚMČ Brno-jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,a to po dobu zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Zveřejnění na úřední desce:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,v.X'.vedoucí MO
<br> Číslo: MCBJII—l/08212/2021/MO/Krou V Brně dne: 28.07.2021
<br> Vyvěšeno dne: 28 '07' 2021
<br> Sejmuto dne:
<br>.částihměsta Brna.<.>.0'1' Manan &.<.> 13,617 00 Brno

Načteno

edesky.cz/d/4786909

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz