« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB – Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu, Hostislavova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB – Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu, Hostislavova
MAGISTRAT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67 Odbor dopravy |: MMB/0302613/2021 fe.zn.: 5400/QD/MMB/0302613/2021 Vyřizuje/linka Ing.Lang/542174217 Brno dne 23.6.2021 Toto účinnosti Š&JíjOfi ^ —VEŘEJNÁ VYHLASKA.<.>.<.>.<.>.<.> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB-97112-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 10.6.2021,postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele: Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344 stanovuje přechodnou úpravu provozu na místní pozemní komunikaci Hostislavova a na veřejně přístupné účelové komunikaci Jerlínova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu realizace přeložky kabelu NN u objektu Hostislavova 13.Předpokládaný termín realizace je v období 1.7.- 31.8.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace.Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s.příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky Č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66.Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.Č.j.: MMB/0302613/2021 Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit žadat...

Načteno

edesky.cz/d/4786492

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz