« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné byty k pronajmutí po neplatiči za předpokladu uhrazení dlužného nájemného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné byty k pronajmutí po neplatiči za předpokladu uhrazení dlužného nájemného
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Bytový odbor Úřadu městské části Brno-jih Č.j.MCBJIH/O8057/2021/BO/Křa
<br> Volný bvt k pronaimutí po neplatiči za předpokladu uhrazení
<br> dlužného náiemného
<br> Za Mostem č.pop.638.č.or.10.Brno-Komárov a) údaje o bytu č.bytu 19 2+1 plocha 59,38 m2 7.podlaží
<br> b) údaje o dluhu nájemné a služby 129 823; Kč úroky z prodlení 98 089,— Kč náklady řízení 13 649,— Kč Celkem l_gvvplacení 241 561,- Kč
<br> c) lhůta pro podání přihlášky do 27.8.2021
<br> VYvěšeno na úřední desce: od 27.7.2021 do 27.8.2021 statutární město Brno
<br> Městská část Brno -jf'h © %/
<br> Bytový odbor Úřadu městské V Brně dne 27.7.2021 Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Mariánské nám XX.XXX XX casti starosta MC Brno-jih
<br> Brno
<br> Doložte:
<br> 1.Přihlášku na pronájem volného bytu 5 telefonním číslem (zájemce musí být zapsán v seznamu žadatelů o byt v MC Brno—jih) <.>
<br> 2.Dotazník k vyplacení dluhu po nep1atiči nájemného <.>
<br> Formuláře Si vyzvedněte na podatelně ÚMČ Brno-jih,Mariánské náměstí 13,Brno nebo ke stáhnutí na stránkách www.brno—jih.cz <.>
<br> /
<br> VWěšeno dne: 2 7 "07" 2021 Úřad měst-.<.> _a města Brna
<br> 0 jih Sejmuto dne: Mariánská- n m.<.> 817 00 Lamr
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO—JIH Bytový Odbor Úřadu městské části Brno—jih Č.j.MCBJIH/08055/2021/BO/Křa
<br> Volný bvt k pronaimutí po zemřelém neplatiči za předpokladu uhrazení dlužného náiemného
<br> (není možné postoupení pohledávky novému náiemci z důvodu zastavení dědického řízení)
<br> Kšírova č.pop.489,č.or.134,Brno-Horní Heršpice a) údaje o bytu č.bytu 4 2+1 plocha 51,71 m2 1.podlaží
<br> b) údaje O dluhu nájemné a služby 38 649,- Kč úroky z prodlení 2 73 7,- Kč Celkem k vyplacení 41 386.- Kč
<br> c) lhůta pro podání přihlášky do 27.8.2021
<br> ŠEŠĚaiŠIIQĚC—ŽW'WÍ město Brno
<br> Vyvěšeno na úřední desce: od 27.7.2021 do 27.8.2021 Me"—“Ska Část Brno ním ©
<br> Bytový odbor Úřadu městské části
<br> at:.ůnské nám.13,817 00 Brno VÉÁ /
<br> V Brně dne 27.7.2021 Mgr...

Načteno

edesky.cz/d/4784812


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz