« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Brno-jih Doručeno: 27.07.2021
<br> M$BJIH/08157/2021,v alfuh 0 přÍ'OhyA/í „— /' MAGISTRAT MESTA BRNA „"" lllll 601 67 BRNO,Kounicova 67 „„ WWW,bc07es7d2b9add Odbor dopravy Č.j.: MMB/0361223/2021 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0361223/2021 Ing.Lang /542174217 27.7.2021 Úřad městské části města Brna Brno gib Mariánské nám.1,617 00 Brno v,<,> v 0 VEREJNA VYHLASKA % 2 7 -[]7- 2021
<br> v,<,> ai.087 5? OPATRENI OBECNE POVAHY m„
<br> DA
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle š 77 odst.1 písm.c) á 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB—34865—9/ČJ—2021—0602DI- KOL,ze dne 12.7.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích II.třídy Černovická,Jihlavská,na silnicích III.třídy Sokolova,Kšírova,na místních pozemních komunikacích Bohunická,Pražákova,Teslova,Sokolova,Kšírova,příjezdová komunikace ke Hněvkovského 81,Plotní,Uhelná,Nové sady,Křížová,Vídeňská a na veřejně přístupné účelové komunikaci Řehákova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu opravy povrchu komunikace na ul.Bohunická v úseku ul.Pražákova — Rehákova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 3.8.— 8.8.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanoveníje platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nes...

Načteno

edesky.cz/d/4784811

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz