« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Sdělení Seznámení s podklady rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení Seznámení s podklady rozhodnutí
<,>
<br> STAVEBNÍ ÚŘAD,MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> VAŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MCBJIH/08065/2021/SÚ/Dv SPls- ZN.: S-MCBJIH/04760/202l/Dv VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> FAX: XXX XXX XXX
<br> TEL.: 545 427 536
<br> MOB:
<br> E'MA'Lí ivana.dvorakova©brno-jih.cz DATUM: 26.7.2021
<br> SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ s PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> rv!
<br> Stavební úřad Úřadu městske casti města Brna,Brno-jih,jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením š 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 19.4.2021 na žádost,kterou podali
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Modřická 141/7,619 00 Brno,XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Modřická 141/7,619 00 Brno,které zastupuje XXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1984,Spodní 671/4,625 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci vydání společného povolení na změnu dokončené stavby
<br> nástavba a stavební úpravy rodinného domu Brno,Přízřenice č.p.141,Modřická 7
<br> na pozemku parc.č.150 v katastrálním území Přízřenice <.>
<br> Stavebník doložil dne 26.7.2021 nové podklady do spisu.Na základě podané námitky zrušil okno v I.NP směrem na pozemek parc.č.144 k.ú.Přízřenice a nové Okno provedl V I.NP v severní fasádě směrem k pozemku parc.č.152/1 k.ú.Přízřenice <,>
<br> rvr
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Stavební úřad Úřadu městske casti města Brna,Brno-jih,úřední dny Po a St 8:00 - 17:00 hodin,do 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.Až
<br> ' po uplynutí této lhůty může být ve věci vydáno rozhodnutí,které se oznamuje v souladu s š 72
<br> správního řádu <.>
<br> Poučení:
<br> Sdělení se netýká žadatele,pokud se jeho žádostí v plném rozsahu vyhovuje,a účastníka,který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br> / <.>
<br>.<.> 7% Ing.XXXX XXXXXXXXX otisk razítka vedoucí stavebního úřadu úřad městské části města Brna
<br> Brno - ]ih Stavební úřad.3 -
<br> Č.j.MCBJIH/08065/2021/SÚ/...

Načteno

edesky.cz/d/4784810

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz