« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 18. zápis RM (21.07.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18. zápis RM (21.07.2021)
Z Á P I S
z 18.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 21.července 2021
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
omluven: RNDr.XXXX XXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXX XXXXXXXXX a Ing.XXXXXX XXXXXXX
zápis pořízen dne: XX.X.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Schválení programu jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace
<br> k akci „Kanalizace a ČOV Černětice“
4.Příkazní smlouva na realizaci zadávacího řízení k akci „Kanalizace a ČOV Černětice“
5.Vzor smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě:
<br> „Kanalizace a ČOV Černětice“
6.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo akce „Revitalizace zeleně na sídlišti ve Volyni a další
<br> vybrané lokality – Volyně“
7.Výběr dodavatele akce „Stavební úpravy knihovny v č.p.39,Volyně“
8.Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Volyně
9.Žádost ČRS o poskytnutí finančního příspěvku
10.Jmenování vedoucí finančního odboru městského úřadu
11.Záměr prodat bytovou jednotku č.702/21 v budově čp.702,ulice Pod Malsičkou ve Volyni
12.Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.4,v budově čp.40 ve Volyni
13.Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č.301,v budově čp.3 ve Volyni
<br> Body dodatečně:
14.Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.2021007255
15.Revokace usnesení č.03/03/20 “Změna POPD pro DP Černětice kamenolomu Černětice –
<br> 03/2020“
16.Závazné stanovisko k dokumentaci „Změna POPD pro DP Černětice – 03/2020“
17.Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky „Teplofikace bytových domů čp.42 a čp.44“
18.Žádost o prominutí nájemného a záloh na služby za NP č.302,v budově čp.42 ve Volyni
19.Záměr pronájmu části pozemku parc.č.741 v k.ú.Volyně
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX X...

Načteno

edesky.cz/d/4783522

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz