« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
STAVEBNÍ ÚŘAD,U ZVONIČKY 12/4,621 00 BRNO
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> MCBORE/632/2021
SZ MCBORE/631/2021
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> Mob:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
stavebni@oresin.brno.cz
<br>
<br>
<br> DATUM:
<br>
26.7.2021
<br>
<br>
<br>
INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č.72
<br>
XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Jasná 67/1,621 00 Brno,a XXXXX XXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Záhřebská
2485/33,616 00 Brno (dále jen "žadatel") podali dne 15.7.2021 žádost o změnu územního rozhodnutí
ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby.Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené
územní řízení <.>
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Ořešín,Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního zákona návrh
výroku územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat
účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části
města Brna Brno-Ořešín,Stavební úřad,úřední dny Po a St 8:00 - 16:30) <.>
<br> Žadatel podle § 95 odst.4 stavebního zákona zajistí,aby informace o návrhu výroku rozhodnutí,včetně
grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně poté,co jej obdrží,vyvěšena po dobu 15 dnů na vhodném
veřejně přístupném místě na pozemku,na němž se má záměr uskutečnit (na konci ul.U zvoničky) <.>
<br> Návrh výroku:
<br> Stavební úřad v návrhu výroku:
<br> I.Vydává podle § 79,94 a 95 stavebního zákona rozhodnutí o z m ě n ě ú z e m n í h o
r o z h o d n u t í č.72 ze dne 16.9.2014,č.j.MC...

Načteno

edesky.cz/d/4782969

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Ořešín
23. 09. 2021
20. 09. 2021
17. 09. 2021
16. 09. 2021
15. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz