« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Brna B R N 0 Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0358638/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX SP- ZN-I XXXX/OD/MMB/XXXXXXX/XXXX/X TEL./E-MAIL: 542 174 612 /jeklova.gabrie|a©brno.cz
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních k unikat—ích
<br> Brno -
<br> Vyvěšeno dne: 2 5 -[]7.2021 gnome ;; Mariánsk n
<br> části města Brna
<br> “fil.“enoosmo 25 -n7-— 2021
<br> č.j.021 7 3
<br> Příloha:
<br> DOŠLO-
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Úřad městské části města Brna n Mariánské nám.1,617 00 Brno
<br> PŽ._
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dálejen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno — město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB—123350-1/ČJ—2021-0602Dl,ze dne 09.07.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — místních komunikacích ul.Kšírova,Jeneweinova a NN1360 (chodník vedoucí podél řeky Svratky) ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> zdůvodu stavebního záboru a opravy chodniku na ul.Kšírova (od zastávky MHD „KomároV' po ul.Jeneweinova) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je vobdobí 01.08.2021 — 31.10.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/4782958

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz