« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Veřejná Vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Pohleď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0676_0001.pdf (48.58 kB)
Obec Dolní Pohleď
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání změny č.2 územnHlo plánu Dolní Pohleď
<br> Obec Dolní Pohled“ oznamuje,že v souladu s 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),ve znění pozděj ších předpisů a v souladu s 5 173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,zastupitelstvo obce na svém jednání dne 13.5.2021 usnesením č.2/2021 odsouhlasilo a vydalo formou opatření obecné povahy změnu č.2 územního plánu Dolní Pohleď pořízenou zkráceným postupem.Úplné znění územně plánovací dokumentace po změně je uloženo v souladu s g 165 odst.1 stavebního zákona na Obecním úřadě Dolní Pohleď,Krajském úřadě Středočeského kraje,Městském úřadě Zruč nad Sázavou,stavebním úřadě a Městském úřadě Kutná Hora,odboru regionálního rozvoje a územního plánování (úřad úzenmího plánovám) <.>
<br> Změna č.2 územního plánu Dolní Pohleď nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,tj.dnem doručení změny územního plánu a úplného znění ve strojově čitelném formátu <.>
<br> ! / OBEC DOLNÍ POHLEĚ D ',12/35 starosta obce olm Pohled „„z// Dolní pohled 11
<br> 285 22 Zruč nad Sázavou
<br> VDolníPohledidne %$ 7!,?VŽÝI
<br> Úřední deska a elektronická úřední deska Obecního úřadu Dolní Pohleď Vyvěšeno: Ž & ? Ž/Ž % Sejmuto: 'ff- Š).»Z % Ž '//
<br> Úřední deska a elektronická úřední deska Městského úřadu Kutná Hora
<br> Vyvěšeno: %.? „Za; % Sejmuto: /ď7_ 5 Za; %
<br> Datum nabytí účinnosti (& 173 odst.1 správního řádu): 4%.%.f/ %? %

Načteno

edesky.cz/d/4781448

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz