« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Veřejná Vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Pohleď ve strojově čitelném formátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VVvydanidpohled2.docx (13.64 kB)
Obec Dolní Pohleď
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání změny č.2 územního plánu Dolní Pohleď
<br>
Obec Dolní Pohleď oznamuje,že v souladu s § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,zastupitelstvo obce na svém jednání dne 13.5.2021 usnesením č.2/2021 odsouhlasilo a vydalo formou opatření obecné povahy změnu č.2 územního plánu Dolní Pohleď pořízenou zkráceným postupem.Úplné znění územně plánovací dokumentace po změně je uloženo v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona na Obecním úřadě Dolní Pohleď,Krajském úřadě Středočeského kraje,Městském úřadě Zruč nad Sázavou,stavebním úřadě a Městském úřadě Kutná Hora,odboru regionálního rozvoje a územního plánování (úřad územního plánování) <.>
Změna č.2 územního plánu Dolní Pohleď nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,tj.dnem doručení změny územního plánu a úplného znění ve strojově čitelném formátu <.>
<br>
<br>
<br> starosta obce Dolní Pohleď
<br>
<br> V Dolní Pohledi dne 26.7.2021
<br>
<br> Úřední deska a elektronická úřední deska Obecního úřadu Dolní Pohleď
<br> Vyvěšeno: 26.7.2021
<br> Sejmuto: 10.8.2021
<br>
Úřední deska a elektronická úřední deska Městského úřadu Kutná Hora
<br> Vyvěšeno: 26.7.2021
<br> Sejmuto:10.8.2021
<br>
Datum nabytí účinnosti (§ 173 odst.1 správního řádu): 10.8.2021

Načteno

edesky.cz/d/4781447

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz