« Najít podobné dokumenty

Obec Únětice - Krátkodobé výpadky el. proudu – jednání s ČEZ Distribuce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Únětice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Únětice_1117484059_dopis ČEZ výpadky 7_2021
ČEZ Distribuce,a.s.Korespondenční adresa: Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
<br> e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035,DIČ: CZ24729035
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B 2145
<br> Sídlo společnosti: Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyjádření k výpadkům elektrické energie
<br>
Vážený pane Svobodo <,>
<br>
<br> dovolte,abychom Vám podali vysvětlení k Vašemu telefonickému dotazu ze dne 19.7.2021 <,>
<br> který se týkal častých výpadků ve Vaší obci Únětice <.>
<br>
<br> Společnost ČEZ Distribuce,a.s <.>,má jako provozovatel distribuční soustavy prvořadý zájem
<br> na zajištění dodávky elektřiny svým zákazníkům.Jsme si vědomi toho,že v uplynulých dnech
<br> docházelo na vedeních VN4957 HOROMĚŘICE a VN4958 STATENICE,ze které je napájena
<br> i Vaše obec,k poruchovým stavům.Provedli jsme 20.7.2021 mimořádnou pochozí revizi na
<br> těchto vedeních a pravděpodobně vlivem nepříznivého počasí v uplynulých dnech jsme zjistili
<br> volnější vodiče.Provedli jsme změnu napájecího stavu a dále budou provedena v krátkém období
<br> další opatření pro nápravu vzniklého stavu <.>
<br>
<br> S pochopením vnímáme vzniklou nepříjemnou situaci,která se Vaší obce dotkla.V souvislosti
<br> s provozováním distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce,a.s.vynakládá veškerou péči <,>
<br> kterou lze rozumně požadovat,avšak vzniku nahodilých poruchových událostí nemůžeme
<br> předcházet a zároveň není technický možné zamezit všem negativním jevům,které mohou vznik
<br> poruchy doprovázet.K těmto výpadkům bohužel dochází,protože i přes všechna opatření <,>
<br> obnovu a pravidelnou údržbu,se jedná o technická zařízení ve volné přírodě.Omlouváme se za
<br> starosti,které Vám vznikají,protože našim prvořadým zájmem je dodávat elektřinu v předepsané
<br> kvalitě a bezporuchově <.>
<br>
<br>
<br> Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br>...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Únětice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz