« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Obecně závazná vyhláška č. 14/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 14/2021
Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna
<br> Obecně závazná vyhláška č.14/2021 <,>
<br> o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.1.2022
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e—mail: informace©brno.cz
<br> Statutární město Brno
<br> Obecně závazná vyhláška č.14/2021 <,>
<br> o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo města Brna se na 28/28.zasedání konaném dne 22.6.2021 pod bodem č.8 usneslo vydat na základě ustanovení 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s ustanovením š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Článek 1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Statutární město Brno (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Magistrát města Brna (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> (3) Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),není-li zákonem o místních poplatcích stanovenojinak <.>
<br> Článek 2
<br> Poplatník Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je: a) fyzická osoba přihlášena ve městě1 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města <.>
<br> Článek 3 Sazba poplatku
<br> Sazba poplatku činí 670 Kč <.>
<br> 1 Za přihlášení fyzické osoby se podle 9 16c zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
<br> b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona () azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,j...

Načteno

edesky.cz/d/4779229

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz