« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Výzva k podání žádostí o dotace - PROGRAM: Podpora sportu 2021 - podpora handicap. sportovců 2.kolo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program_vyzva_handicapovani_sportovci_2021_2_kolo.pdf
PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 – podpora handicapovaných sportovců
- 2.kolo - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města
<br> Brna
<br> Objem finančních prostředků: 500 000 Kč
Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč
Minimální výše dotace na jeden projekt: 5 000 Kč
Lhůta pro podání žádosti: od 27.8.2021 do 17.9.2021
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 10-11/2021
Na žádosti a přílohy podané mimo termín stanovený touto výzvou nebude brán zřetel <.>
<br> Účel programu
<br> • Podpora je směřována všem sportovním klubům působícím na území města Brna (dále viz <.>
okruh žadatelů) zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců bez rozdílu
výkonnosti,věkových kategorií a odvětví <.>
<br> • Pro podporu není nutná účast členů sportovních klubů v organizovaných soutěžích <.>
<br> U dotací pro handicapované sportovce může žadatel na základě vyhlášeného programu
v daném roce předložit:
<br> • 1x žádost na činnost dospělých i mládežnických handicapovaných sportovců
<br> • 1x žádost na uspořádání jednotlivých sportovních akcí např.krajského
a republikového významu (Akce menšího rozsahu zařaďte do žádosti na činnost klubu) <.>
<br>
Tento dotační program řeší poskytování finančních prostředků ve všech oblastech provozování
sportovní činnosti handicapovaných sportovců.V případě,že splní podmínky platné Metodiky na
podporu vrcholového sportu ve městě Brně,lze si podat žádost na vrcholový sport,není však
možné si podat žádost v jiném dotačním programu <.>
<br> Důvody podpory stanoveného účelu
Cílem podpory je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj sportu handicapovaných sportovců <,>
čímž také přispívá k jejich společenské integraci,a zaštiťuje přípravu handicapovaných
sportovců v oblasti tělovýchovy a sportu.Umožnit všem věkovým kategoriím od mládežnické po
seniorskou sportovat na úrovni rekreační,výkonnostní i vrcholové.Cílem je též v souladu se
zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.11...

Načteno

edesky.cz/d/4778951

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz