« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republikyPopis práce:
Práce na plný úvazek  (případně zkrácený po dohodě) v oblasti analýz funkčních vztahů funkcí krajiny vzhledem k dalším ekosystémovým službám zaměřená zejména na ohrožení suchem a zvláště pak přírodních požárů.Práce předpokládá zkušenosti se zpracováním XXX a modelováním od lokálního (kmX) do globálního (kontinenty,svět) měřítka.Pracovník/pracovnice se zaměří zejména na studium procesů v ploše krajiny a jejich vazbu s klimatickými poměry,srážkově-odtokovými poměry,reliéfem,půdními vlastnostmi,vegetačním krytem,režimem podzemních vod atd.Nástrojem této analýzy bude kombinace  dynamických procesně orientovaných modelů za současných i hypotetických podmínek v důsledku měnícího se klimatu dle škály scénářů a také vývoj vlastních modelových přístupů.Práce uchazeče bude dále zaměřená na testování,kalibraci a implementaci vybraných nástrojů pro hodnocení dopadů změny klimatu a to zvláště s využitím extenzivního využívání dat dálkového průzkumu Země.Spolupráce při návrhu a ověřování adaptačních a mitigačních opatření ve vodním režimu krajiny s využitím počítačového modelování.Běžnou náplní bude rešeršní práce s cizojazyčnou literaturou.Předpokládá se příprava textových výzkumných zpráv,prezentací a zejména samostatných vědeckých článků primárně v anglickém jazyce.Pozice předpokládá otevřenost ke spolupráci v rámci interdisciplinárního týmu  vlastní iniciativu a ochotu podílet se aktivně na výzkumu,který je motivován snahou porozumět podstatě problému – curiosity driven research <.>
Požadujeme:
doložená profesní zkušenost v oblastech analýzy dat a/nebo matematického modelování a/nebo práce v oborech uvedených v popisu práce
doložené vlastní výzkumné aktivity včetně nejméně 2 publikací v impaktových časopisech nejméně 2 prvoautorské práce
vlastní výzkumné aktivity s využitím matematického modelování,dat dálkového průzkumu Země a geostatistických XXXXX a to v souhrnné době nejméně X let včetně doložené účasti na mezi...

Načteno

edesky.cz/d/4778334

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
23. 09. 2021
23. 09. 2021
23. 09. 2021
23. 09. 2021
22. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz