« Najít podobné dokumenty

Obec Poběžovice u Holic - Stavební povolení - chodníky (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Poběžovice u Holic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavební povolení chodníky.pdf [3,05 MB]
Městský úřad Holice ||||l||||||ll||||||l||l||||||lllllll|||l|||||||||||l|||||||||||ll|||||||l|l|||||
<br> Stavební úřad
<br> Holubova 1.534 14 Holice Tel.: 466 741 211.fax: 466 741206
<br> Spiszn : MUHO 06130/2021/SUNin Holice 17.6.2021 Č.j.: MUHO/14497/2021 Vyřizuje: XXXXX XXXXX oprávněná úřední osoba Tel : XXXXXXXXX E-mail vrnar©mestoholicecz
<br> <.>
<br> ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> (veřejná vyhláška) Výroková část: Městský úřad Holice,stavební úřad.jako speciální stavební úřad příslušný podle 5 40 odst.4 písm.a) a 5 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb.<.> o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisu (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a 5 15 odst 1 zákona č 183/2006 Sb,<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisu (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 5 940
<br> stavebního zákona žádost ospolečně stavební a územní rozhodnutí.kterou dne 15.3.2021 podal
<br> Qbec Poběžovice u Holic,IČO 00274062,Poběžovice u Holic 18,534 01 Holice v Cechách
<br> (dále jen "stavebník").a na základě tohoto přezkoumání:
<br> Podle & 94p odst.1 stavebního zákona a & 13a vyhlášky č.503/2006 Sb.O podrobnější úpravě územního rozhodování.územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební záměr
<br> na stavbu: Realizace chodníku,Poběžovice u Holic
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.Č.73/1.73/8.73/29.73/31.73/34.73/35.73/36.73/42,242.245/1.245/24.245/31.310/27,310/118.517/20 v katastrálním území Poběžovice u Holic <.>
<br> Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhy pozemků podle katastru nemovitostí,na nichž se stavba umísťuje:
<br> » stavbou přímo dotčené pozemky a stavby na nich vč.druhu pozemku: parc.č.73/1.73/8.73/29.73/31.73/34.73/35.73/36.73/42.242.245/1.245/24.245/31.310/27.310/118.517/20 v katastrálním území Poběžovice u Holic.sousední pozemky a stavby,které nejsou ve vlastnictví stavebníka a mohou být jakýmkoli zpusobem tímto územním rozhodnutím dotčeny parc....

Načteno

edesky.cz/d/4778201

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Poběžovice u Holic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz