« Najít podobné dokumenty

Obec Markvartice (Třebíč) - Pozvánka na ZO 28.07.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Markvartice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZO 28.07.2021
OBEC MARKVARTICE
<br>
<br>
POZVÁNKA
<br>
na zasedání Zastupitelstva obce Markvartice,které se bude konat
<br> ve středu 28.07.2021 v 18,30 hod
na obecním úřadě,Markvartice 67,675 22 Stařeč
<br>
Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Jmenování zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu
<br> 3.Motorest – žádost pana Rambouska o zkrácení výpovědní lhůty ze 3 měsíců na 2,a to k datu 31.srpna 2021
<br> 4.Projednání žádosti zájemce o provozování motorestu
<br> 5.Oznámení záměru o pronájmu nemovitosti – Motorest Markvartice a schválení výběrové komise pro otevírání
<br> obálek k pronájmu motorestu
<br> 5.Rozpočtové opatření č.7004
<br> 6.Informace o výběrovém řízení ohledně požárního automobilu
<br> 7.Usnesení,závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce obce: 20.07.2021
Elektronicky vyvěšeno: 20.07.2021
Sňato: 29.07.2021
<br>
Právní úprava vyvěšování pozvánek na jednání zastupitelstva a jejich náležitostí vyplývají ze zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) § 93 odst.1,ve znění pozdějších předpisů,který zní:
<br> „Obecní úřad informuje o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva obce <.>
<br> Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce;
<br> kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým“

Načteno

edesky.cz/d/4778193

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Markvartice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz