« Najít podobné dokumenty

Obec Sudoměřice u Tábora - Střednědobý výhled rozpočtu obce Sudoměřice u Tábora na rok 2022-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sudoměřice u Tábora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sprn-kd-1-021072213320.pdf
NÁVRH _ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLER ROZPOČTU NA ROK 2022—2023 OBEC SUDOMERICE u TABORA
<br> ma
<br> Daňové příjmy 335000090 Nedaňové příjmy 37900000 Kapitálová příjmy (příjmy z prodeje pozemků) 0 Přijaté transfery (pol.4112 — výkon státní správy) 80.000.00 Přijaté transfery (pol.4216 - investiční transfery ze SR) 0.00 Příjmy celkem 430100030 Běžné výdaje 23000000 Kapitálové výdaje + finančně zatížené opravy 91733690 Výdaje celkem 331133890 Rozpis mm M
<br> Vim Mu podil diol eho.- 30000000 Plni veda - Druhů m 500.000.00 FINANCOVÁNÍ
<br> 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0.00 8124 — Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků - 49106430 Financování celkem - 49106490 Saldo příjmů a výdajů “1064.00 Dlouhodobá závazky 3.560.239,13
<br> V letech 2022 - 2031 bude obec splácet přijatý úvěr od CSOB a.s.: roku 2020 v poskytnuté výši Kč 5.501.960,13 na spoluůnancování projektu stavební úpravy čp.153 se změnou užívání na požární zbrojnici <.>
<br> Rozpočtový výhled na rok 2022 - 2023 je sestaven jako vyrovnaný
<br> Splátky úvěru na stavební úpravy čp.153 se změnou užívání na požární zbrojnici
<br> Rok2022 L45a657f- Rok2023 491064„_ Rok2024 491064„- Rok2025 49L064,_ Rok2026 49L064,_ Rok2027 491054,_ Rok2028 49L064„- Rok2029 491064„_ Rok2030 491064,_ Rok2031 12179L13
<br> Připomínky k tomuto návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce Sudomě“
<br> |ce u Tábora uplatnit buďpísemně ve lhůtě do 06.08.2021,nebo ústně na zasedáníZastupitefstva obce na němž bude střednědobý výhled rozpočtu obce Sudomě"ice u Tábora projednávat._ (]bec Stíddmčřicu tl '1 “M:- s -„ 37 „PSC 30! ' ECO: pem <.>
<br> Vyvěšeno na úřednídesce elektronické i kamenné v plné verzi dne: J? 47 975 ff DĚL: <.>
<br> Sejmuto z úřední desky elektronické i kamenné v plné verzi dne:

Načteno

edesky.cz/d/4778187

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Sudoměřice u Tábora
19. 07. 2021
13. 07. 2021
22. 06. 2021
14. 06. 2021
13. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Sudoměřice u Tábora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz