« Najít podobné dokumenty

Obec Těšovice - Zápis ZZO ze dne 3.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
OBEC TĚŠOVICE,Těšovice 2
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těšovice,konaného dne 3.6.2021 od 18.00 hodin
<br> Program:
<br> Volba ověřovatelů zápisu,jmenování zapisovatele
<br> Schválení programu
<br> Kontrola usneseníz posledního zasedání ZO
<br> Výběrové řízení „Varovný systém"
<br> Rozšíření komunikace 619/6 k.ú.Běleč u Těšovic - směna Výběrové řízení Dešťová kanalizace a vodovodní řad náves Těšovice Informace starosty
<br> Diskuze
<br> WPONQWřWř-iť
<br>.Usnesení 10.Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva Obce Těšovice zahájil starosta p.XXXXXXXX XXXXXXX v XX.XX hodin.Informace o konání zasedání zastupitelstva Obce Těšovice byla dle 5 93 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu v Těšovicích v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,ato od 27.5.2021 do 3.6.2021.Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
<br> Přítomno: 9 zastupitelů
<br> Přítomna byla nadpoloviční většina zastupitelů,tudíž zastupitelstvo bylo schopné usnášení podle 5 92 odst.3,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 1.Volba ověřovatelů zápisu,jmenování zapisovatele
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX navrhuje za ověřovatele zápisu zastupitele p.Václava Umlaufa a p.Marcelu Záhorkovou <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Těšovice schvaluje za ověřovatele zápisu zastupitele p.Václava Umlaufa a p.Marcelu Záhorkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: 9:0:0 Usnesení č.29/2021 bylo schváleno
<br> Zapisovatelem určuje p.Alenu Klásovou.Zasedání zastupitelstva Obce Těšovice je nahráváno na zvukový záznam pro potřeby zhotovení zápisu ze 220 <.>
<br> 2.Schválení programu
<br> Starosta promítl program.Navrhuje přidat bod č.7 - Smlouvy o prodeji pozemků cest Bělečská Lhota
<br> Navržený program ve znění:
<br> Volba ověřovatelů zápisu,jmenování zapisovatele
<br> Schválení programu
<br> Kontrola usnesení z posledního zasedání ZO
<br> Výběrové řízení „Varovný systém'l
<br> Rozšíření komuni...

Načteno

edesky.cz/d/4778185

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz