« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Místo - Veřejné zasedání dne 29.7.2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Místo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na zasedání[38].pdf [0,21 MB]
ČS,a.s.Jičín tel.493 534 268 www: antee.cz/staremisto.cz
<br> č.ú.116 352 93 09/0800 fax 493 534 268 ou.staremisto@tiscali.cz
<br> IČ 578 584
<br>
<br> OBEC STARÉ MÍSTO
Staré Místo 70,506 01 Jičín
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Staré Místo
<br> Obecní úřad Staré Místo v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva
obce Staré Místo,svolaného starostou obce Františkem Másnicou v souladu s § 91 odst <.>
1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Budova bývalé vodárny u bytovek Staré Místo čp.65
<br> Doba konání: 29.7.2021 od 20:00 hod <.>
<br>
Navržený program:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Doplacení úvěru
5.Informace starosty
6.Diskuse
<br>
<br> V obci Staré Místo,dne 22.7.2021
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
starosta obce Staré Místo
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.7.2021 Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno v elektronické podobě <.>

Načteno

edesky.cz/d/4778165

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Místo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz