« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá Voda - UZSVM - Aukční vyhláška na prodej nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá Voda.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kopie KM - p.č. 1513.pdf (24.64 kB)
1509
<br> 1510
<br> 0.1517 1520
<br> 1516
<br> || 1511
<br> “Š 1513 “* 1514
Aukční vyhláška na prodej nemovité věci - UZSVM.pdf (194.53 kB)
6359/OSU/2021-OSUJ
Čj.: UZSVM/OSU/6039/2021-OSUJ
<br>
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
<br> aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 29.7.2021 v 9:30 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 20.8.2021 ve 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Šumperk,oddělení
Jeseník
Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: jana.brnkova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br>
<br>
III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br>
<br>
IV <.>
Předmět aukce
<br>
Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc:
<br> Pozemek
<br> • pozemková parcela č.1513 o výměře 854 m2,ostatní plocha,jiná plocha
<br> v katastrálním území Bílá Voda u Javorníka,obec Bílá Voda,vedený u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Jeseník a zapsaný na listu vlastnictví č.60000 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4778161

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá Voda      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz