« Najít podobné dokumenty

Obec Tehov (Benešov) - Usnesení OZ (obecní zastupitelstvo) ze dne 21.7.2021 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tehov (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení zastupitelstva21.7.2021.docx [0,02 MB]
Usnesení zastupitelstva obce Tehov ze dne 21.7.2021
Zastupitelstvo obce po projednání :
<br> Schvaluje:
1.Nepožádání o převod pozemku v Nemíži od státu na obec
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
2.Desetiletý lesní plán na roky 2021 - 2030
<br> Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br> 3.Rozpočtové opatření dle přílohy č.1
<br> Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br> 4.Darovací smlouvu na dřevo pro Mikulčice
<br> Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br> 5.Změnu veřejnoprávní smlouvy s MÚ Vlašim na řešení přestupků
<br> Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br> 6.Doplněnou zprávu o uplatňování územního plánu
<br> Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br>
Zapsal : XXXX XXXXXXXX Ověřovatelé zápisu : XXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
Vyvěšeno : XX.X.2021 Elektronicky vyvěšeno: 28.6.2021
<br> Sejmuto: Sejmuto:
Rozpočet čerpání dosavadní.xlsx [0,03 MB]
List1
IČO: 00508501 Obec Tehov Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 6 / 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Text ROZP.SCHVÁL.ROZP.PO ZM.ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK
V KČ V KČ V KČ V % V KČ
(S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3)
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 ČS běžný účet,Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 880,000.00 880,000.00 378,773.92 43.04 501,226.08
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 ČS běžný účet,Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX,XXX.XX 15,000.00 13,470.26 89.80 1,529.74
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1113 000 ČS běžný účet,Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.80,000.00 80,000.00 64,425.58 80.53 15,574.42
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 ČS běžný účet,Daň z příjmů právnických osob 750,000.00 750,000.00 550,660.10 73.42 199,339.90
231 10 00000 0000 0000 00 0000 11 ČS běžný účet,Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1,725,000.00 1,725,000.00 1,007,329.86 58.40 717,670.14
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1211 000 ČS běžný účet,Daň z přidané hodnoty 1,600,000.00 1,600,000.00 1,237,686.69 77.36 362,313.31
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1341 000 ČS běžný účet,Poplatek ze psů 5,000.00 5,000.00 3,700.00 74.00 1,300.00
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1361 000 ČS běžný účet,Správní poplatky 1,000.00 1,000.00 250.00 25.00 750.00
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1381 000 ČS běžný účet,daň z hazardních her 18,000.00 18,000.00 20,487.34 113.82 -2,487.34
231 10 00000 0000 0000 00 0000 13 ČS běžný účet,Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 24,000.00 24,000.00 24,437.34 101.82 -437.34
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 ČS běžný účet,Daň z nemovitostí 316,000.00 316,000.00 242,185.73 76.64 73,814.27
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4112 000 ČS běžný účet,Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.82,100.00 83,600.00 0.00 0.00 83,600.00
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4116 000 ČS běžný účet,Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0.00 323,700.00 0.00 0.00 323,700.00
231 1...

Načteno

edesky.cz/d/4778146

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tehov (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz