« Najít podobné dokumenty

Obec Zvěstov - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zvěstov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3/2021
L ] |FAKTURA-DAIŠIOVÝ DOKLAD č.18/2021 ]
<br> [Dodavatel „ IČ 00233099 Objednávka číslo
<br> OBEC ZVESMTOV DIČ CZ 00233099 Konstaníní symbol
<br> 257 06 LOUNOVICE POD BLANĚKEM IČ 27222497 Odběratei
<br> Peněžní ústav číslo účtu kód banky
<br> Česká spořitetna 0320064329 |0800 DIČ CZ 27222497
<br> Adresa příjemce Odhěratal |
<br> XXXXXX XXXXXXX Nová Ves XX XXX XX Postupice
<br> Způsob dopravy Datum uskutečnění zdanitelného plnění Datum vystaveni daňového dokíadu Den splatnosži 15.7.2021 15.7.2021 30.7.2021
<br> Daňová Jedn.množství
<br> Označení dodávky sazba % Množství Cena za ieer Částka bez DPH Fakturu'eme Vám za dodanou dřevní hmotu: Kul.SM III.B.21 19.4 1 309,00 25 394.60 Kul.SM III.B.21 38.92 1 118,00 43 512.56 Kul.SM III.B.21 32,45 1 202,00 39 004,90 CELKEM: M Celkem bez daně: 107 912,06 Celkem DPH: 22 661,53 Jsme plátci DPH.Celkem: 130 573.59 Za k hl ': 130 574,00 OBEC zvěsrov " _.Zvěstov 113.257 06 Razítko a podpls: lÁ / Tel.: 317 833 227 Celkem k úhradě: 130 574_00 E-mail: cbec© (Vestax/.cz
<br> 100: 00233099 Počet příloh: (
<br> L Í BKTURA - DAŘOVÝ DOKLAD
<br> 19/2021
<br> OBEC zvĚsyov DIČ cz 00233099 25? os LOUNOVICE POD BLANÍKEM
<br> lnodavatel IČ 00233099 Objednávka číslo Konstantní symbol
<br> IČ 27222497.<.>.<.>,Odběratel Penezns ustav čislo učtu kód banky Česká spořitelna 0320064329 [0800 má cz 27222497 Adresa příjemce Odběratel |
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> Nová Ves XX XX? XX Postupice Způsob dopravy Datum uskutečnění zdanitelného plnění Datum vystaveni daňového dokladu Den splatnosti 16.7.2021 16.7.2021 30.7.2021.<.>.Daňová Jedn.množství „,Oznacenl dodavky sazba % Množstvi Cena za :ecin.Častka bez DPH
<br> Fakturuieme Vám za dodanou dřevní hmotu:
<br> m3 Kul.SM III.B.21 42,47 Kul.SM III.B.21 22,9 Kul.MD III.B.21 2 CELKEM: M
<br> Jsme plátci DPH <.>
<br> _ OBEC ZVESTOV.-.i,Zvěst av 113.2:37 UC Razutkoa podpls.[ Tel.: 317 833 227 ll.-male“ obecfšzvostov.cz ťCO: 00233099 Počet příloh:
<br> cena za 1 m3:
<br> 1 507,00 1 577,00 1 439.00
<br> Celkem bez ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zvěstov
29. 07. 2021
29. 07. 2021
29. 07. 2021
29. 07. 2021
29. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zvěstov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz