« Najít podobné dokumenty

Obec Domanín (Jindřichův Hradec) - Usnesení 34. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 7. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domanín (Jindřichův Hradec).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni20210713.pdf
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín č.34 z 13.7.2021
<br> 1.Zahájení — schválení navrženého programu jednání.Zastupitelstvo obce schválilo upravený program jednání <.>
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu.Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu <.>
<br> 3.Výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava hřbitovní zdi v Domaníně u Třeboně (1.etapa — jižní a východní část včetně brány)“ <.>
<br> a) Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy Vidox s.r.0.Český Krumlov na provedení veřejné zakázky „Oprava hřbitovní zdi v Domaníně u Třeboně (I.Etapa — jižní a východní část včetně brány)“ za cenu 624 238,98 Kč bez DPH.Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo <.>
<br> b) Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením rozpočtového opatření č.8/2021 pro zajištění prostředků na provedení první etapy opravy hřbitovní zdi <.>
<br> 4.Projednání pomoci postiženým obcím tornádem <.>
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s pomocí obcím postiženým tornádem formou naturálního plnění maximálně ve výši 50 tis.Kč <.>
<br> 5.Uložení finančních prostředků obce — jednání finančního výboru č.3/2021.Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu zjednání finančního výboru č.3/2021 a souhlasí
<br> s uložením volných finančních prostředků obce takto:
<br> a) uložení 3 mil.Kč na vklad s 33 denní výpovědní lhůtou u J & T Banka b) uložení 3 mil.Kč na vklad s 6 měsíční výpovědní lhůtou u J & T Banka c) uložení 3 mil.Kč na termínovaný vklad na 2 roky u J & T Banka
<br> d) uložení 2,5 mil.Kč na termínovaný vklad na 5 letu J & T Banka
<br> 6.Prodej části pozemku p.č.213/2 v k.ú.Domanín u Třeboně <.>
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č.213/2 v k.ú.Domanín u Třeboně o výměře cca 12 m2 za cenu 150,- Kč /m2 panu Štěpánu Segečovi,bytem Domanín 39.Přesná výměra kupované části pozemku mezi vjezdovou bránou na pozemek kupujícího a místní komunikaci obce bude zpřesněna geometrickým plánem pro oddělení pozemku.Kupující hradí náklady spojen...

Načteno

edesky.cz/d/4778127

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domanín (Jindřichův Hradec)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz