« Najít podobné dokumenty

Obec Lipoltice - Veřejná vyhláška - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipoltice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO__Lipoltice.pdf
' ' '.-_ \ ' " ' _ ZODPPROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL ml.)1 „ * " ' “ „ _ ln -RomanMichek go Fiji Šima __ - “ „- i g
<br> 53— i AVFFŠNÍ
<br> s | z— 5 tavebni.cz
<br> AKCE:
<br> Dopravní napojení plochy pro zásobování polo- -suterénních 7.10.2020
<br> k.ú.Lipoltice na sil.lil/32211 __
<br> <.>,* „ ild'Z Emi ZE,Šli-iq „.V v : *,:.—
<br> prostor č.p.2 pozemek 577/2
<br> OBSAH: Situace DlO
<br> H“ 3 m.C; <,>
<br> mg.XXXXX XXXXXX
<br>,<.> „.= Í_ KRESLIL IDYA lolmolmgl “ L _— ©“
<br> STAVFFŠNÍ Eim,[z,<,>
<br> DZ Stavební s.r.o.e—mail' dzs |,dz-stavebni.cz
<br> Dopravní napojení plochy pro zásobování polo-suterénních prostor č.p.2 pozemek 577/2 <,>
<br> k.ú.Lipoltice na sil.lll/32211__ OBSAH:
<br> Situace DlO
<br> : Tag:-Gia
Veřejná vyhláška - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
*mupcx00ezp8s*
MUPCX00EZP8S
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
<br> Československé armády 1665,535 33 Přelouč
<br>
Spis.zn.:
Č.j.:
Spis <.>,skart.znak
<br> ST/11754/2021/Ju
MUPC 12880/2021
280.4,S,5
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Ing.XXXX XXXX
XXX XXX XXX
jiri.jura@mestoprelouc.cz
<br>
<br>
Datum: 21.7.2021
<br> Žadatel:
Stavitelství Kudláček s.r.o <.>,Raisova 996,530 02 Pardubice
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Přelouč,odbor stavební jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst.6 zákona a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti společnosti Stavitelství Kudláček
s.r.o <.>,IČ 02680327,se sídlem Raisova 996,530 02 Pardubice (dále „Žadatel“),zastoupené při podání žádosti
společností DZ Stavební s.r.o <.>,IČ 08963215,se sídlem Píšťovy 821,Chrudim III,537 01 Chrudim,podané dne
30.06.2021
<br>
stanoví
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změně některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,v souladu se stanoviskem Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,dopravní inspektorát Pardubice č.j.KRPE-
50515-2/ČJ-2021-170606 ze dne 09.07.2021
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/322 11 v obci Lipoltice v úseku od čp.70 po čp.75 a v úseku před obecním úřadem (oba úseky
v délce 40 m) spočívající v umístění přechodného dopravního značení:
<br>
Osadit
A 15 (Práce na silnici),Z 4a (Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo),S 7 (Přerušované žluté
světlo),E 7b (Směrová šipka pro odbočení) dle schématu ...

Načteno

edesky.cz/d/4778115

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipoltice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz