« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Habartice - Uzavírka silnice v obci Horní Habartice - oprava od MŠ směr Markvartice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Habartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavírka silnice Hor.Habartice-Markvartice.pdf (2.15 MB)
E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz
<br> MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
<br>
<br> Mírové nám.1175/5,405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo jednací:
<br>
MDC/78763/2021
<br>
Dle rozdělovníku
<br> Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:
<br>
MDC/76456/2021
6
3
<br>
<br> Vyřizuje: XXX XXXXXX
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Děčín
<br> 412 591 237
<br> jan.dvorak@mmdecin.cz
<br> 21.07.2021
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
č.2102/2021
<br>
<br> Výroková část
<br> Obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Děčín,Odbor správních
činností a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního a dopravního úřadu,jako
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) <,>
na základě žádosti o povolení zvláštního užívání a úplné a částečné uzavírky silnice
č.III/26223 v km 4,264 – 7,545 staničení mezi Horními Habarticemi a Markvarticemi <,>
z důvodu opravy povrchu komunikace <.>
<br>
<br> Výrok I <.>
<br> Podle ustanovení § 25 odst.1 a § 25 odst.6 písm.c) 3.zákona o PK,po předchozím
souhlasu vlastníka pozemní komunikace a Policie ČR - DI Děčín č.j.KRPU-119905-1/ČJ-
2021-040206 ze dne 12.07.2021,při dodržení následujících podmínek povoluje:
<br> Žadateli: firmě Silnice Žáček s.r.o <.>,IČ: 445 69 432,se sídlem: Antonína Sovy 965/9 <,>
470 01 Česká Lípa,zastoupené firmou WALI CZ,s.r.o <.>,IČ: 250 42 238,se sídlem:
Oldřichovská 15/7,405 02 Děčín
<br> Zvláštní užívání silnice č.III/26223 v km 4,264 – 7,545 staničení <.>
Důvod zvláštního užívání: oprava povrchu komunikace <.>
<br> Termín: od 26.07.2021 do 24.08.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Žadatel zabezpečí při provádění prací:
 budou dodrženy podmínky stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích vydané Magistrátem města Děčín,odbor správních činností a obecní
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: ...

Načteno

edesky.cz/d/4778108

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Habartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz