« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Zasedání Zastupitelstva obce 29.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání Zastupitelstva obce 29.7.2021
Obec Háje
<br> Háje 20.07.2021
<br> Informace o konání zastupitelstva obce Háje
<br> Místo konání: Kancelář obecního úřadu,Háje č.p.39 Doba konání: 29.07.2021,18.00 hod <.>
<br> Navržený program: 1) Zahájení a schválení programu <.>
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele <.>
<br> 3) Pořízení změny územního plánu obce Háje <.>
<br> 4) Smlouva o úvěru od České spořitelny a.s <.>
<br> 5) Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostérů.6) Dešťová kanalizace v obci <.>
<br> 7) Diskuse <.>
<br> 8) Usnesení <.>
<br> 9) Závěr
<br> starosta obce Háje
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.07.2021 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Jméno podpis: XXXXX XXXXXX _.Jméno podpis: XXXXX XXXXXX MÁLČM
<br> Obec Háje -,IČO: XXXXXXXX
<br> Háje 39 CU: 521727379/0800
<br> 261 01 Příbram www.haje—obec.cz
<br> Email: ou.haje©volny.cz

Načteno

edesky.cz/d/4778105

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz