« Najít podobné dokumenty

Obec Makotřasy - Usnesení Veřejné zasedání ze dne 21.07.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Makotřasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z VZ 21.07.2021 (3.48 MB)
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Makotřasy konaného dne 21.07.2021 od 18,32 hodin
<br> 3) Určení ověřovatelů a zapisovatele Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se () Přiiaté usnesení č.1:
<br> Zastupitelstvo obce Makotřasy určuje ověřovateli zápisu Milana Střihavku a Evu Šabákovou,zapisovatelem paní Hanu Milerovou,zaměstnankyni OÚ
<br> * * *
<br> 4) Schválení programu a doplnění programu
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se () Přiiaté usnesení č.2:
<br> Zastupitelstvo obce Makotřasy schvaluje následující program veřejného zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Upozornění na nahrávání veřejného zasedání
<br> 3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 4) Schválení (doplnění) programu
<br> 5) Zveřejnění výsledků VR a souhlas s podpisem smlouvy se zhotovitelem chodníků I.etapa
<br> 6) Podpis smlouvy s ČEZ — převod pozemků pod trafostanici
<br> 7) Prodloužení smlouvy s firmou TopGis — mapový portál
<br> 8) Záměr pachtu části pozemků č.parc.76/1 a 78/1
<br> 9) Záměr prodeje části pozemku č.parc.569/2
<br> 10) Aktualizace pachtovních smluv
<br> 11) Podpis smlouvy na prodej pozemku 439/5 — nákup části pozemku 439/2
<br> 12) Darovací smlouva — dar obci Stebno u Kryr (postižené živelnou pohromou)
<br> 13) Prodej pozemku č.parc.78/4
<br> 14) Diskuse
<br> 5) Zveřejnění výsledků VŘ a souhlas spodpisem smlouvy se zhotovitelem chodníků 1.etapa
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti () Zdrželi se 0
<br> Přiiaté usnesení č.3:
<br> Zastupitelé obce Makotřasy schvalují výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Makotřasy — chodníky I.etapa“ zadávané postupem pro zjednodušená podlimitní řízení dle Q 53 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <.>
<br> V zadávacím řízení podala nejvýhodnější nabídku firma Walco CZ,s.r.o <.>,IČO 256 40623,nabídková cena: 7.257.723,72Kč vč.DPH.Zastupitelstvo obce pověřuje
<br> starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele,vybraným dodavatelem je: Walco CZ,s.r.o <.>,ICO 25640623...

Načteno

edesky.cz/d/4778099

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Makotřasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz