« Najít podobné dokumenty

Obec Makotřasy - Zápis z VZ ze dne 21.07.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Makotřasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z VZ 21.07.2021 (114.27 kB)
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Makotřasy
<br> konaného dne 21.07.2021 od 18,30 hodin
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Makotřasy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18,30 hodin panem Josefem Kadlecem (dále jako „předsedající“)
<br> Přítomni:,Kadlec,Kenická,Střihavka,Šabáková,Vacík
Omluveni: Kympl,Procházka <,>
<br> * * *
<br> 2) Upozornění na nahrávání veřejného zasedání
<br> Předsedající upozornil přítomné na nahrávání veřejného zasedání <.>
<br> 3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Milana Střihavku a Evu Šabákovou <,>
zapisovatelem paní Hanu Milerovou,zaměstnankyni OÚ <.>
<br>
Předsedající dal možnost zastupitelům i přítomným občanům vyjádřit se k tématu <.>
Jiné návrhy vzneseny nebyly <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Přijaté usnesení č.1:
<br> Zastupitelstvo obce Makotřasy určuje ověřovateli zápisu Milana Střihavku a
Evu Šabákovou,zapisovatelem paní Hanu Milerovou,zaměstnankyni OÚ
<br> * * *
<br> 4) Schválení programu a doplnění programu
<br> Předsedající požádal o doplnění programu o bod podpis smlouvy na prodej
pozemku č.parc.78/4 a následně o schválení programu v následujícím znění
<br> 1) Zahájení
2) Upozornění na nahrávání veřejného zasedání
3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
4) Schválení (doplnění) programu
5) Zveřejnění výsledků VŘ a souhlas s podpisem smlouvy se zhotovitelem
<br> chodníků I.etapa
6) Podpis smlouvy s ČEZ – převod pozemků pod trafostanicí
<br>
<br> 7) Prodloužení smlouvy s firmou TopGis – mapový portál
8) Záměr pachtu části pozemků č.parc.76/1 a 78/1
9) Záměr prodeje části pozemku č.parc.569/2
10) Aktualizace pachtovních smluv
11) Podpis smlouvy na prodej pozemku 439/5 – nákup části pozemku 439/2
12) Darovací smlouva – dar obci Stebno u Kryr (postižené živelnou pohromou)
13) Prodej pozemku č.parc.78/4
14) Diskuse
<br> Žádná další doplnění programu...

Načteno

edesky.cz/d/4778098

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Makotřasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz