« Najít podobné dokumenty

Obec Krčmaň - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Krčmaň, které se koná ve středu 26.července 2021 v… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krčmaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO Krčmaň_26.7.2021 v 16.45 hod.pdf [0,05 MB]
obec Krčmaň obecní úřad Krcmaň Kokorská 163 779 00 Krčmaň PoZvÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň,které se koná v pondělí 26.července 202l v 16.45 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu.PROGRAM: 1.) Úvodní slovoo seznámení s programem (ověřovatelé + zapisovatel) 2.) Kontrola usnesení z minulé schůze Zo 0312021 3.) Kupní smlouva o _ nákupu motorového vozidla Opel Movano _ JDH Kľčmaň 4.) Kupní smlouva - odpľodej motoľového vozidla Mazda M.C <.>,XXXXXX XXXXXX X.) Výběľ zhotovĺtele na,<,> Zménu č.1 Územního plánu Krčmaň a to zkľáceným postupem" ke Smlouvě o poskytnutí dotace Olomouckého kraje 6.) Výběr dodavatele na,<,> Rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci zvýšení bezpečnosti v obci Kľčmaň,III.etapa" ke Smlouvě o poskytnutí dotace Olomouckého kraje 7.) Zprávy z jednotlivých výboľů ZO,mikroľegionu Království 8.) Různé _ průběh dľobných oprav a dílčích rekonstrukcí právě probíhající 9.) Došlá pošta,žádostĺo vyjádření apod.10.) Návľh na usnesení l1.) Zánér Srdečně se těšíme na Vaši účast V Kľčmani dne 1ó.č,eĺĺence202l Mgr.XXXXXX XXXXX starosta obce Kľčmaň oBEcNÍ ÚŘĺn xnVyvěšeno: XX.července XXXI Sejmuto: Kokorsl< á17?9 tel.: 585 393 0ĺ8 393 IČo 00575640

Načteno

edesky.cz/d/4778084

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krčmaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz