« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota u Příbramě - Uzavírky komunikací v obci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota u Příbramě.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavírka mapky.pdf
Název akce: LHOTA U PŘÍBRAMÉ
<br> Vypracoval: Quo 5.r.o <.>
<br> -DOSTAVBA KANALIZACE,2.STAVBA
<br> i,<.> - „ „ -,<,> _ DIO - Uzawrka Sil.c.III/11810,Lhota u Pnbrame.“vanůu UmwmaMKvkúlhmauwmmmě
<br> ]
<br> Sr.- ( “I k ra <.>
<br> _ „,A ( Bratkowce
<br> Dmmnn $$$? *„
<br>.<.>.<.>.lhma f? %] u Pnbramě Trhové <.>,O Dušmky \
<br>.ro—'
<br> Jf:'.'?|íJ'-1r'l:
<br>.<.> :.4 POÚÍÉSÍ !"
<br> Bi'rxczw <.>
<br> HCT" “
<br> Datum: 6/2021
<br> | | | J
<br> List č.: 1 <.>
<br> Wm rm“ <.>
<br> '.<.> W
<br> Příbram
<br> ET „' !
<br> Pití:: n
<br> ÚDČÚV
<br> Dubno
<br> Buková „ Příbram-É:
<br> K0
<br> Suchocol
<br> Dubenec
<br> Názevakca LHOTA U PŘÍBRAMĚ -DOSTAVBA KANALIZACE,2.STAVBA
<br> Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> Datum: 6/2021
<br> Název Výkresur DIO - Úplná uzavírka MK 452 v k.ú.Lhota u Příbramě
<br> List č.: 2
<br> ' f=!
<br> F".1
<br> Lhota u Příbramě
<br> E13
<br> MIMO VOZIDEL STAVBY
<br> Název akce:
<br> LHOTA u PŘÍBRAMĚ
<br> -DOSTAVBA KANALIZACE,2.STAVBA
<br> Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> Datum: 6/2021
<br> Název výkresu:
<br> DID - Úplná uzavírka sil.č.|||/11810,Lhota u Příbramě.Staničení _cca km 00,895
<br> List č.: 3
<br> POŽOR
<br> SILNICE |I|f11810 _ LHOTA u PŘIBRAME UZAVRENA
<br>,?
<br> MIMO.<.> Eí'3 ' *.Aira \— „Jiří-';
<br> * “ LLM-w VDubkan |P22 "-.<.>.547.<.>.<.> : o
<br> : <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> '
<br> <.>
<br> <.>
<br> : <.>
<br> ": % Obecnice \“ ' i
<br>.Osei:
<br> pil.<.> “fr.—možnou
<br> Du iam-u '
<br>.<.> <.>,<.> “'a-ll
<br> “\ 4
<br> Trhové Dušníky
<br> l—r
<br> 1
<br> uh-
<br>.' <.>
<br> (maladka
<br> "Teslík
<br>.:./' A.: I." \\ " \n "Misky— 5%; '\1
<br> BGZS
<br> “* Ea.<.> __ 34 <.>
<br> E1 3 osstu
<br> Názevakce: LHOTA U PŘÍBRAMĚ ; -DOSTAVBA KANALIZACE,2.STAVBA
<br> DIO - Částečná uzavírka sil.č.|||/11810,Lhota u Příbramě.__ Staničení cca km 00,895 - 00,750
<br> MIMO VOZIDEL STAVBY
<br> Název akce: LHOTA U PŘIBRAIVIĚ _ Vypracoval: Quo s.r.o.-DOSTAVBA KANALIZACE,2.STAVBA
<br> Název Výkresw DIO - Částečná uzavírka MK 437/2 v k.ú.Lhota ...
Uzavírky.docx
INFORMACE – UZAVÍRKY
Vážení občané <,>
V souvislosti s výstavbou další etapy kanalizace v naší obci budou některé komunikace dočasně buď zcela,nebo částečně uzavřené.Podle harmonogramu prací budou uzavírky v těchto termínech:
<br> MK 452 – úplná uzavírka 28.7.– 3.8.2021
(od č.p.10 směrem k hrázi rybníka Václav – po hrázi neprojedete)
<br> III/11810 – úplná uzavírka 4.8.– 8.8.2021
(hlavní silnice ve směru na Sádek)
<br> III/11810 – částečná uzavírka 11.8.– 2.9.2021
(hlavní silnice ve směru na Sádek)
<br> MK 437/2 – částečná uzavírka 3.9.– 7.9.2021
(pod bývalým YOKEM u točny autobusu)
<br> MK 563/1 – úplná uzavírka 8.9.– 25.9.2021
(podél bývalého YOKA ve směru na Drahlín)
<br> Podrobnosti k těmto uzavírkám včetně mapového zpracování najdete na webových stránkách naší obce a na Úřední desce.Případné dotazy zodpovíme na tel.739 626 125 <.>
Je jasné,že Vám těmito omezeními vzniknou určité komplikace,proto Vám nabízíme možnost parkování Vašich automobilů u OÚ <.>
Veškeré výkopy budou označeny a ohrazeny,ale přesto Vás žádáme o zvýšenou pozornost při pohybu v této lokalitě <.>
Děkuji za Vaši trpělivost i spolupráci…
<br> XXXXXXX XXX + realizační tým

Načteno

edesky.cz/d/4778081

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota u Příbramě      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz