« Najít podobné dokumenty

Obec Jeníkovice - Oznámení o záměru č. 2/2021 obce Jeníkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jeníkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru č. 2/2021 obce Jeníkovice
obec Jeníkovice Oznámení o záměru č.212021 obce Jeníkovice Prodej pozemku V souladu s § 39,odst.1 zákona č.12812000 sb.o obcích /obecní zřízenil,<,> le zléttí pozdějšich předpisů,je timto zveřejněn zárněr prodat pozemek p.č,l92l3,o celkové výměře 284 m2,obec Jeníkovice,katastrální území Jeníkovice u Hradce Králové,dle přiložených podkladů (geometrický plán č.510-25/2020,qpracovaný firmou XXXX XXXXX,Milady Hor.íkové XXX,Hradec Králové Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru lyjádřit a předložit své připomínky,Mohou tak učinit písemně k ruklím Ing,Lenky Hojné Kosařové - starostky obce Jeníkovice,nejpozději do 15 dnů od zveřejnění.Podrobnější informace k uvedenému záměru mohou oběané ziskat na obecnim úřadě v Jeníkovicích,t€l,: 495593579,OBEC,tENiKovrcE lcnikovicc 2>

Načteno

edesky.cz/d/4778079


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jeníkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz