« Najít podobné dokumenty

Obec Travčice - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Travčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření veřejnou vyhláškou (999.02 kB)
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého IČO: 000 25 844 E-mail: podatelna.most@cbusbs.cz
Sídlo: U Města Chersonu 1429/7 Tel.: 420 476 140 760 (podatelna) www.cbusbs.cz
<br> 434 01 Most Tel.: 476 140/linka DS: 4huadu8
<br>
<br>
<br>
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJE
<br> ÚSTECKÉHO
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: SBS 03903/2021/OBÚ-04/5
<br> V Mostě,dne 3.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> R o z h o d n u t í
<br>
veřejnou vyhláškou
<br>
o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky,přípravy a dobývání výhradního ložiska
<br> štěrkopísku Travčice – Počaply v dobývacím prostoru Nučničky II
<br>
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též „OBÚ“) jako místně a věcně příslušný
<br> správní orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst.1 písm.b) a § 41 odst.2 písm.b)
<br> zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále též „zákon č.61/1988 Sb.“),rozhodl podle ustanovení § 10 odst.1
<br> zákona č.61/1988 Sb <.>,ve správním řízení k žádosti organizace České štěrkopísky,spol.s r.o.<,>
<br> se sídlem Cukrovarská 34,190 00 Praha 9 - Čakovice,IČO: 27584534 (dále též „organizace“) <,>
<br> ve věci žádosti o povolení hornické činnosti (dále též „HČ“) podle plánu otvírky,přípravy
<br> a dobývání (dále též POPD“) výhradního ložiska štěrkopísku Travčice – Počaply v dobývacím
<br> prostoru Nučničky II tak,že
<br>
<br> organizaci
<br>
<br> České štěrkopísky,spol.s r.o.<,>
Cukrovarská 34,190 00 Praha 9 - Čakovice,IČO: 27584534 <,>
<br>
<br> jakožto účastníku řízení podle ustanovení § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“) <,>
<br>
<br>
<br> A <.>
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> hornickou činnost v DP 71201 Nučničky II podle dokumentace POPD výhradního ložiska
<br> štěrkopísku Travčice v DP Nučničky II z června 2020 (dále též „dokumentace POPD v DP
<br> Nučničky II“) <.>
<br>
<br>
SBS 03903/2021/OBÚ-4/5
<br>
<br> Obvodn...

Načteno

edesky.cz/d/4778048

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Travčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz