« Najít podobné dokumenty

Obec Vrábče - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrábče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města Ceské Budějovice Odbor dopravy a silničního hospodářství nám.Přemysla Otakara II.1/1
<br> Magistrát města České Budějovice |— _| Ing.XXXXXXXX XXXX : Odbor dopravy a silničního hospodářství ' l n.<.> 370 92 České Budějovice Internet: http:/!www.c-budejovice.cz Došlo dmg" 5.2; / ((Ž 7 Zpuc" |_ _| Čh- in “““) f/fjť/ on.<.>.<.> : Příloli |.' č ' sp.zn.: ODSH/12171/2021 So vyřizuje: tel.: %“" HM" “% "užší/*““ č.j.: ODSH/12171/2021-2 Ing.Součková 386804431 souckovaa©Cabudejovicecz 21.7.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích podle % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdejs1ch předpisů (dále jen „zákon č 361/2000 Sb.“),obdržel dne 20.7.2021 žádost navrhovatele:
<br> SETERM CB a.s <.>,_,IČO 26031949,Nemanická 2765/163,370 10 České Budějovice 10
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s ustanovením š 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.íe.-d D1 v Českých Budějovicích č.j.KRPC- 62- 336/ČJ- 2021- 020106 ze dne 7.7.2021 a dále v souladu s ustanovením % 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákonač.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — silnici III/14316 _ viz DIO,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 27.7.2021 — 6.8.2021
<br> W
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro...

Načteno

edesky.cz/d/4778037

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vrábče
24. 07. 2021
13. 07. 2021
01. 07. 2021
01. 07. 2021
01. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vrábče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz