« Najít podobné dokumenty

Obec Libá - posuzování vlivů na životní prostředí - návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (35.8 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORŽIVOTNIHOPROSTŘEDÍA ZEMĚDĚLSM
<br> %— r— _! v,"",' :? („ '? Dle rozdelovnlkujtý i a.gi.25333; ; kWp/QW ;Jz.? Váš dopis značka lze dne Naše značka Vyřizuje ! linka Karlovy Vary KK/BSSIIZZ/ZiJ Mgr.Benešová / 571 21.7.2021
<br> „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.-— návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“
<br> Jako příslušný úřad dle š 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdrželi dne 13.7.2021 návrh koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“),jejíž zpracováni zajistil předkladatel podle % lOe zákona <.>
<br> Ve smyslu ustanovení % lOf odst.2 zákona zasíláme informaci o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k možnému vyjádření.Ve smyslu 5 lOf odst.4 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce našemu (příslušnému) úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.Veřejné projednání koncepce nemůže být konáno dříve než 13.8.2021.Podle předběžných informací se veřejné projednání bude konat dne 13.8.2021 od 13:00 hod.v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje <.>
<br> Návrh koncepce je k dispozici v Informačním systému SEA na internetových stránkách http:l/portal.cenía.cz/eiaseafview/sea100 koncepce pod kódem koncepce KVK014K <.>
<br> Města a obce jako dotčené územní samosprávné celky,žádáme ve smyslu 5 16 odst.2 zákona o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kde je možné do oznámení nahlížet,na úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s š 16 odst.2 zákona () ne...

Načteno

edesky.cz/d/4778036


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz